החזר מס על תרומות

תרומה לעמותה או מוסד ציבורי מוכר, מזכה אתכם בהחזר מס של 35% מגובה התרומה.

אחת הדרכים אותן נוקטת המדינה כדי להגדיל את תרומות האזרחים לעמותות השונות היא באמצעות חוק החזרי מס בגין תרומות. מי שתרם סכום כסף למוסד ציבורי מוכר, העונה על הקריטריונים אותם מגדירה רשות המסים, יוכל ליהנות מהחזר של 35% מגובה התרומה. זאת על מנת לחזק את המגזר השלישי והעמותות השונות, אשר חלק נכבד מהן פועלות לרווחת הציבור.

רצפה וגג: סכומי מינימום ומקסימום לתרומה

ככלל, מגדירה רשות המסים סכום מינימום ומקסימום המוכרים להחזר המס. סכומים אלו מתעדכנים מדי זמן, וב-2012 נקבע סכום המינימום על 180 שקלים בשנה. סכום המקסימום אותו ניתן לתרום וליהנות מהחזר נקבע על 9 מיליון שקלים. בכך הגדילה המדינה את מרווח הסכום לזיכוי בגין תרומה, כיוון שקודם לכן עמד סכום המינימום על 420 שקלים בשנה והמקסימום עמד על 4.351 מיליון שקלים בשנת מס.

בכל מקרה, הזיכוי לא יינתן על תרומה העולה על תקרה מסוימת, שהיא 30% מסך ההכנסה החייבת במס, או 9 מיליון שקלים (הנמוך מביניהם). אבל אם סכום התרומה עולה על 30% מסך ההכנסה או על הרף העליון של 9 מיליון שקלים, ניתן להעביר את הסכום העודף (כלומר, מה שמעבר לרף העליון) לשלוש השנים הבאות.

המטרה, כאמור, היא לעודד את האזרחים לתרום לעמותות הציבוריות השונות הפועלות בארץ. לשם כך ניתן לתרום גם "מיקרו תרומה", מ-15 שקלים בחודש, ועדיין לקבל את החזר המס, ובלבד שבסוף השנה יגיע סך התרומות לסכום המינימום שצוין. ניתן לצרף מספר תרומות לעמותות ומוסדות שונים – העיקר להגיע לסכום המינימום האמור עד סוף השנה. כך למשל, שכיר שתרם 500 שקלים ייהנה מהחזר מס בגין תרומה זו בגובה של 175 שקלים, שהם 35% מגובה התרומה. חברה בע"מ אשר תרמה לגוף העומד בתנאים תקבל החזר של עד 25% מסכום התרומה.

למי תורמים

כדי להבטיח קבלת החזר, יש לבדוק כי הגוף אליו ניתנה התרומה אכן מאושר לקבלה, וזאת על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. יש לוודא כי המוסד הציבורי אליו ניתנת התרומה עומד בתנאים לקבלת תרומות ובשל כך מזכה את התורמים בקבלת החזר המס. כמו כן, על התורם לוודא כי הקבלות אותן יגיש לצורך ההחזר יהיו מהגופים העומדים התנאים המפורטים בסעיף 46 האמור.

בין היתר, נדרשות העמותות והגופים המוסדיים לפרסם דוחות שנתיים. גוף שלא עמד בתנאי זה במשך שנתיים, לא יזכה את התורם לו בהחזר המס. בכל מקרה, קבלות ממוסד שאינו מוכר, לא ישמשו את התורם לקבלת החזר מס.

קבלת החזרי מס על תרומות לעובדים

חברת "כספית" תבצע עבורכם, שכירים ועצמאיים, את כל הדרוש על מנת שתקבלו את החזר המס במלואו, ובהקדם. תרמתם לעמותה או למוסד ציבורי? יפה עשיתם! כעת פנו ל"כספית" על מנת שתפעל כדי שהכסף המגיע לכם יגיע אליכם.

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.