מדרגות מס הכנסה

להלן ריכוז מדרגות מס הכנסה לשנים 2021 -2015:

חישוב מדרגות מס הכנסה איך זה עובד?

שיטת המיסוי בישראל היא מס פרוגרסיבי –  דהיינו תשלום מס גבוה יותר ככל שההכנסה גבוהה יותר.
מדרגות המס ישנן מתחלקות לשתי טבלאות- הכנסות מיגיעה אישית והכנסות שאינן מיגיעה אישית.

בטבלת "הכנסה מיגיעה אישית" נכללות בנוסף לשכר עבודה:

  1.  קצבה המשתלמת מאת מעביד לשעבר.
  2.  קצבה המשתלמת מאת קופת גמל לקצבה בשל עבודה, או מכוח חברות בה במשך חמש שנים לפחות, לאדם שבחמש השנים שקדמו לתחילת תשלום הקצבה הייתה מרבית הכנסתו החייבת מיגיעה אישית.
  3.  קצבה המשתלמת לשאיריו של מי שחלות עליו פסקאות 1 + 2 מכוח זכאותו לקצבה כאמור בהן;
    3א. קצבת אבדן כושר עבודה המשתלמת מקופת גמל לקצבה או מקופת גמל לתגמולים או המשתלמת על פי ביטוח מפני אבדן כושר עבודה, לעניין זה, אבדן כושר עבודה – פגיעה בכושר עבודה בשל מחלה, נכות או תאונה, שגרמה לאבדן או להפסד של השתכרות או רווחים לספי סעיף 1 או 2.
  4.  קצבה חבת מס המשתלמת מאת המוסד לביטוח לאומי.
  5.  מענק שנתקבל עקב פרישה או עקב מוות.
  6.  סכום המתקבל עקב היוון קצבה מהקצבאות האמורות בפסקאות 1 עד 4.
  7.  סכום המתקבל בידי אדם מדמי שכירות מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו שימש בידי האדם להפקת הכנסה מגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד, לעניין זה, אדם – לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו.

כיצד מחושב תשלום המס לפי מדרגות מס הכנסה? 

ישראל ישראלי עובד כשכיר והכנסתו החייבת במס כ -9,000 ₪ בחודש ינואר 2017 .
ע"פ טבלת מדרגות המס עד להכנסה של 6,220 ₪ יש לשלם 10% – מס של 622 ₪
חישוב מדרגה שנייה – 6,221-8,920 = 2,699 ₪ כפול 14% – מס של 377 ₪
חישוב מדרגה שלישית- 8,921-9,000 = 79₪ כפול 21% – מס של 16.59 ₪

ע"פ טבלת מדרגות המס על הכנסה של 9,000 ₪ יש לשלם מס בסך 1,015.59 ₪ ( מס לכאורה)
מתשלום המס יש להפחית נקודות זיכוי .
לצורך הדוגמא נניח שמגיע לישראל ישראלי 2.25 נקודות זיכוי .
שווי נקודת זיכוי לחודש לשנת 2017 – 215 ₪
215* 2.25 נקודות זיכוי – 483 ₪
1,015.59 ₪ ( מס לכאורה)
בניכוי 483 ₪ ( סכום נקודות זיכוי)
532.59 ₪ – סה"כ המס לתשלום בגין משכורת חודש ינואר.

כיצד נוצר מצב בו רוב האנשים משלמים עודף מס?

עודף מס נוצר כאשר שכירים אינם מודעים לזכותם לקבל נקודות זיכוי נוספות, או כאשר במהלך השנה קיימים שינויים בהיקף השכר שלהם (עקב עלייה או ירידה בהיקף השכר). רשות המיסים צפויה לסיים את שנת 2017 עם עודף הכנסות מס של למעלה מ16 מיליארד שקלים! פירוש הדבר הוא שכ-80% מהשכירים שלמו יותר מס שהיו אמורים, והרשות מחכה לתת להם אותו בחזרה לו רק יגישו בקשה להחזר מס לשכירים.

התהליך עצמו פשוט למדי, אם נעשה באמצעות ליווי מקצועי והבדיקה הראשונית אורכת שניות ספורות בלבד. אז למה שתשאירו את הכסף שלכם במשרדי מס הכנסה? בדקו כעת את זכאותכם להחזר מס!

בדוק זכאותך להחזר מס ב-20 שניות

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.

 
בדיקת זכאות להחזר מס
שוחחו איתנו
שלום!
נשמח לעזור לך, לחץ/י כאן ליצירת קשר בווטסאפ