מדרגות מס הכנסה 2013

מדרגות מס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית:

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)שיעור המסהכנסה שנתית (יגיעה אישית)שיעור המס
עד 5,2801%עד 63,36010%
מ-5,281 עד 9,01014%מ-63,361 עד 108,12014%
מ-9,011 עד 14,00021%מ-108,121 עד 168,00021%
מ-14,001 עד 20,00031%מ-168,001עד 240,00031%
מ-20,001 עד 41,83034%מ-240,001 עד 501,96034%
מכל שקל נוסף48%מכל שקל נוסף48%
 מס נוסף מעל: 67,63050% מס נוסף מעל: 811,560 50%

מדרגות מס הכנסה על הכנסות שאינן מיגיעה אישית:

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)שיעור המסהכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)שיעור המס
עד 20,00031%עד 240,00031%
מ-20,001 עד 41,83034%מ-240,001 עד 501,96034%
מכל שקל נוסף48%מכל שקל נוסף48%
מס נוסף מעל: 67,63050%מס נוסף מעל 811,56050%
בדוק זכאותך להחזר מס ב-20 שניות

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.