מדרגות מס הכנסה 2017

מדרגות מס הכנסה 2017 על הכנסות מיגיעה אישית:

הכנסה חודשית (יגיעה אישית)שיעור המסהכנסה שנתית (יגיעה אישית)שיעור המס
עד 6,22010%עד 74,64010%
מ 6,221 עד 8,92014%מ 74,641 עד 107,04014%
מ 8,921 עד 14,32021%מ 107,041 עד 171,84021%
מ 14,321 עד 19,90031%מ 171,841 עד 238,80031%
מ 19,901 עד 41,41034%מ 238,801 עד 496,92035%
מכל שקל נוסף48%מכל שקל נוסף47%

מדרגות מס הכנסה 2017 על הכנסות שאינן מיגיעה אישית:

הכנסה חודשית (לא מיגיעה אישית)שיעור המסהכנסה שנתית (לא מיגיעה אישית)שיעור המס
עד 19,90031%עד 238,80031%
מ 19,901 עד 41,41035%מ 238,801 עד 496,92035%
מכל שקל נוסף47%מכל שקל נוסף47%
בדוק זכאותך להחזר מס ב-20 שניות

מס נוסף על הכנסות גבוהות לשנת 2017

ע"פ סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת במשנת המס עלתה על 640,000 ₪ (53,333 ₪ לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ"ל, בשיעור של 3%. "הכנסה חייבת" – כהגדרתה בסעיף 121 ב לפקודה.

שיטת חישוב מדרגות המס

מהטבלאות הנ"ל אנו מבינים שהשיטה הנהוגה בישראל היא מס פרוגרסיבי. ככל שהכנסה גבוהה יותר כך תשלום מס הכנסה יהיה גבוה יותר.
ניתן לראות שיש שתי טבלאות שונות, אחת מהן מתייחסת להכנסה מיגיעיה אישית והשנייה הכנסה פסיבית.
"הכנסה מיגיעה אישית" – בחוק מס הכנסה מוגדר מהי הכנסה מיגיעה אישית. נציין שבין היתר הכנסה ממשכורת, מעסק ומקצבה הן הכנסות מיגיעה אישית שבגינן משולם מס הכנסה ע"פ הטבלה הראשונה (שיעור מס מופחת).
"הכנסה פסיבית" – היא הכנסה שאינה מיגיעה אישית, לדוג': הכנסה מדמי שכירות בגין נכס נדל"ן. על הכנסה פסיבית ישולם מס בהתאם לטבלה השנייה. מדרגת מס התחלתית הינה בשיעור 31%.

דוגמא לחישוב מס הכנסה 2017

גברת כהן עובדת כשכירה והכנסה החייבת בחודש ינואר 2017 כ 11,000 ₪.
אנו יודעים שהכנסה ממשכורת היא "הכנסה מיגיעה אישית" ועל כן יש לבצע את החישוב ע"פ הטבלה הראשונה.

חישוב מדרגה ראשונה – ע"פ הטבלה עד להכנסה של 6,220 ₪ יש לשלם 10% = מס של 622 ₪.
חישוב מדרגה שנייה – 6,220 – 8,920 ₪ = 2,700 ₪ כפול 14% = 378 ₪.
חישוב מדרגה שלישית – 8,920 – 11,000 ₪ = 2,080 ₪ כפול 20% = 416 ₪.
סך המס לכאורה שיש לשלם ע"פ הטבלה הינו 1,416 ₪.
מתשלום המס יש להפחית את נקודות הזיכוי, נניח שלגברת כהן מגיע 2.75 נ.ז בשנת המס 2017:
שווי נ.ז בשנת 2017 – 215 ₪.
2.75 * 215 = 591 ₪.
1,416 ₪ (מס לכאורה ע"פ הטבלה)
בניכוי 591 ₪ (סכום נקודות הזיכוי המגיעות לגברת כהן)
825 ₪ – סה"כ המס בגין משכורת ינואר 2017.

כאמור זיכוי הוא הפחתה של סכום המס המגיע: כגון נ.ז, זיכוי בגין תרומות למוסדות ציבור ועוד.
אך יש להתייחס גם לניכויים המגיעים ע"פ החוק.
ניכוי – הוא סכום אשר מופחת מההכנסה החייבת במס. לדוג' ניכוי בגין השקעה בחיפושי נפט.

הוצאות מוכרות לעובד השכיר
כל הוצאה אשר שימשה לייצור הכנסה בשנת המס תוכר בניכוי (ניכוי כאמור סכום אשר מופחת מההכנסה החייבת).

יש נטייה בציבור לחשוב שהוצאות מוכרות הינן נחלת העצמאים בלבד. אך עיקרון זה תקף גם לשכירים.
דוג' להוצאה מוכרת לשכיר:

  1. הוצאה להשתלמות מקצועית.
  2. ספרות מקצועית.
  3. תשלום בגין ביטוח אובדן כושר עבודה.
  4. תשלום בגין הגשת דו"ח שנתי / בקשות להחזר מס ועוד.

 

אולי המדינה חייבת לך כסף!

צור קשר עם כספית
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.

 
בדיקת זכאות להחזר מס
שוחחו איתנו
שלום!
נשמח לעזור לך, לחץ/י כאן ליצירת קשר בווטסאפ