החזרי מס בגין פיטורין

רוצים לדעת האם אתם זכאים להחזר מס בגין פיטורין או בגין כל סיבה אחרת? במדריך שלפניכם תוכלו למצוא מידע מורחב על בדיקת זכאות להחזרי מס.

מהם החזרי מס?

החזרי מס הם למעשה תשלומים כספיים המוענקים לציבור השכירים והעצמאיים במדינת ישראל באמצעות רשות המיסים, וזאת בגין תשלום יתר של מס הכנסה לאורך שנת המס.

פיטורין – האם הם מזכים בהחזרי מס?

בראש ובראשונה נציין של הליך של פיטורי עובדים שלא כחוק ממקום עבודתם, מהווה עילה להגשת תביעה כנגד המעסיק באמצעות עורך דין דיני עבודה. על פי החוק, פיטורין מחייבים את המעסיק בתשלום פיצויים בהתאם לחוק, כאשר בדיקת זכאות לקבלת החזרי מס, משקללת בתוכה את סכום הפיצויים החייב במס וזאת במסגרת השגת טופס החזר מס לשכירים.

למי מגיע החזר מס מהמדינה?

תנאי הזכאות לקבלת החזרי מס מוסדרים בפקודת מס הכנסה, כאשר כל אזרחי ישראלי מעל גיל 18, רשאי לבצע בדיקה בכל הנוגע לזכאותו לצרכי קבלת החזרי מס. חשוב לציין שאת הבדיקה ניתן להחיל על שש השנים האחרונות מיום הגשת הבקשה.

קבלת החזרי מס באיזה מקרים?

פקודת מס הכנסה מגדירה את כל המקרים בגינם עובדים שכירים ועצמאיים זכאים לקבלת החזרי מס, כאשר בין היתר מקרים נכללים: כל אותם מקרים בהם חלו שינויים במצבכם המשפחתי לאורך שנת המס, כל אותם מקרים בהם הייתם מובטלים וללא מקור תעסוקתי בפרק זמן כזה או אחר לאורך שנת המס, בכל אותם מקרים בהם עבדתם כשכירים במספר מקומות עבודה ולא ביצעתם הליך של תיאום מס, בכל אותם מקרים בהם אתם עברתם להתגורר באזורי עדיפות לאומית המזכים בנקודות מס ובמקרים נוספים המוגדרים אף הם בפקודת מס הכנסה.

היכן ניתן לקיים בדיקת זכאות לעניין החזרי מס?

בדיקת זכאות לעניין קבלת החזרי מס מתאפשרת לשכירים ועצמאיים באמצעות הגשת טפסי בקשה לרשויות המס הפועלות באזור מגוריכם. טופסי הבדיקה עומדים לרשותכם באתר האינטרנט של רשות המיסים ו/או אצל המעסיק הישיר שלכם במידה ואתם שכירים. טופס 135 לעניין החזר מס מכיל בתוכו מידע אודות כל המסמכים אותם תדרשו לצרף לטופס הבקשה.

את מילוי הטופס ניתן לבצע באופן עצמאי ו/או באמצעות נותני שירותים שונים העוסקים בליווי הליכים לקבלת החזרי מס, כאשר רוב נותני השירות בתחום יחייבו אתכם בתשלום אך ורק במקרים בהם הינכם זכאים לקבלת תשלומים כספיים בגין החזרי מס.

תשלומי ההחזר כיצד?

בכל אותם מקרים בהם תמצאו זכאים לקבלת החזרי מס, כספי ההחזר יועברו ישירות לחשבון העובר השב הפרטי של מגיש הבקשה. העברת התשלום חייבת להתבצע תוך 90 מיום הגשת הבקשה לבדיקת זכאות או לכל המאוחר עד לתאריך 30/6 בשנה העוקבת לשנת המס האחרונה בגינה הגשתם את הבקשה להחזר מס. יחד עם זאת, חשוב לציין שיכולים לחול עיכובים בקבלת ההחזר ובמקרים אלו, תהיו זכאים לקבלת תשלומי ההחזר בתוספת ריבית.

כספית מעניקה מגוון רחב של שירותים פיננסים - החזרי מס לשכירים, שירותי הנהלת חשבונות ליחידים וחברות, שירותי שכר, דוחות שנתיים למס הכנסה לעצמאיים, הצהרות הון, ייצוג מול רשויות המס.